บริการขนส่งทางอากาศ

บริการขนส่งทางอากาศ

บริษัท เอ็ม อินเตอร์ คอร์ป โลจิสติกส์ จำกัด ได้มีแผนพัฒนาการให้บริการรับขนส่งสินค้าทางอากาศไปต่างประเทศ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ โดยมีประสบการณ์ในการรับขนส่งสินค้าทางอากาศมากกว่า 10 ปี ไปยังปลายทางทั่วโลก นับเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์ของประธานผู้ก่อตั้ง ในการให้บริการด้านทางอากาศ

 

การบริการครอบคลุม

  • บริการรับขนส่งสินค้าจากท่าอากาศยานหลักๆของประเทศ ไปยังประเทศปลายทางทั่วโลก ด้วยตารางเวลาที่แน่นอน
  • ความชำนาญด้านการจัดส่งสินค้าทางอากาศ ที่ตอบสนองความต้องการทุกๆด้านของลูกค้าในประเทศ และต่างประเทศ
  • บริการด้วยราคาที่เหมาะสม ด้านพิธีการศุลกากร และการประกันภัย
  • บริการขนส่งสินค้าถึงหน้าประตูตามความต้องการของลูกค้า (Door to Door service)
  • บริการขนส่งสินค้าต่อเนื่องจากท่าอากาศยาน นานาชาติ ไปยังท่าอากาศยานต่างๆภายในประเทศ และทางรถบรรทุก เพื่อส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าอย่างปลอดภัย โดยมืออาชีพ