บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ

บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ

เราให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ  โดยมีพาร์ทเนอร์จากหลายบริษัทขนส่งที่มีบริการครบวงจรซึ่งมีรถทุกประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายธุรกิจ เช่น รถบรรทุก 4ล้อ, รถบรรทุก 6ล้อ และรถหัวลากรวมถึงมีให้บริการแรงงานในการขนส่งสินค้าที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

 

บริการที่ครอบคลุม

  • รถบรรทุก 4 ล้อตู้ทึบ (4 wheel pick up)
  • รถบรรทุก 4 ล้อตู้ทึบ ควบคุมอุณหภูมิ (4 wheel temp control)
  • รถบรรทุก 6 ล้อตู้ทึบ (6 wheel truck)
  • รถบรรทุก 6 ล้อตู้ทึบ ควบคุมอุณหภูมิ (6 wheel temp control)
  • รถบรรทุก 10 ล้อตู้ทึบ (10 wheel truck)
  • หัวลาก+รถพ่วง สำหรับบรรทุกตู้คอนเทรนเตอร์ (Trailor)
  • รถบรรทุกชานต่ำ (low bed Trail)
  • รถลากจูง (Slide on truck)