ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

บริษัท เอ็ม อินเตอร์ คอร์ป โลจิสติกส์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 ด้วยทุนจดทะเบียน 6 ล้านบาท เริ่มดำเนินธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร One Stop Services เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับขนส่งสินค้าทุกประเภท ทั้งในและนอกประเทศไทย ทั้งในด้านนำเข้า และส่งออก. ซึ่งเน้นการให้บริการรับขนส่งสินค้าทางทะเล โดยมีเส้นทางหลัก คือ จีน-ไทย โดยปัจจุบันบริษัทมีสำนักงานเปิดให้บริการทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ สำนักงานใหญ่ จัดตั้งอยู่ที่ ถนนพระราม 3, สาขา2) สำนักงานแอร์พอร์ท ตั้งอยู่ในเขตปลอดอากรสนามบินสุวรรณภูมิ และที่สำคัญเรายังมีให้บริการขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้ (LCL). ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 บริษัทได้ขยายการให้บริการในพื้นที่ภาคตะวันออก จึงได้จัดตั้ง สาขา3) สำนักงานท่าเรือแหลมฉบัง  เพื่อให้บริการครอบคลุมในด้านพิธีการทางศุลกากร. ทางบริษัทฯ มีความมั่นใจในการให้บริการขนส่งสินค้าของทางเราจะสามารถสร้างความประทับใจและพึ่งพอใจให้กับลูกค้า โดยทีมงานที่มีประสิทธิภาพของเรา

พ.ศ. 2552

ก่อตั้งบริษัท เอ็ม อินเตอร์ คอร์ป โลจิสติกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) สาขากรุงเทพ  เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2552 ด้วยทุนจดทะเบียน 6 ล้านบาท เริ่มดำเนินธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร One Stop Services เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับขนส่งสินค้าทุกประเภท ทั้งในและต่างประเทศไทย ในด้านนำเข้า และส่งออก. ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการรับขนส่งสินค้าทางทะเล และทางอากาศ โดยมีเส้นทางหลัก คือ จีน-ไทย, ไทย-ตะวันออกกลาง และให้บริการเป็นตัวแทนดำเนินพิธีการกรมศุลกากร

พ.ศ. 2553

บริษัท เอ็ม อินเตอร์ คอร์ป โลจิสติกส์ จำกัด  เปิดดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Less Than Container Load: LCL) ทุกจุดหมายปลายทางทั่วโลก ครอบคลุมทั้งโซนเอเซีย ยุโรป และตะวันออกกลาง.

พ.ศ. 2554

จัดตั้งสำนักงาน สาขาแอร์พอร์ท สุวรรณภูมิ เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ และดำเนินพิธีการกรมศุลกากร ทั้งสินค้านำเข้า และส่งออก.

พ.ศ. 2555

ก่อตั้งบริษัท เดอะ เอ็ม คอร์ป โกลบอล จำกัด เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2555 โดยดำเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งทางทะเล และทางอากาศ โดยมุ่งเน้นให้บริการกับพันธมิตรในต่างประเทศมากขึ้น ภายใต้โครงค่ายเน็ทเวิคทั่วโลก.

พ.ศ. 2559

บริษัทขยายสาขาท่าเรือแหลมฉะบังเพื่อเน้นธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและดำเนินพิธีการกรมศุลกากร ทั้งสินค้านำเข้า และส่งออก.

พ.ศ. 2565

บริษัทฯ ได้ขยายกิจการ มาเปิดอาคารสำนักงานของตนเอง เลขที่ 360/21-22 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับพนักงานในฝ่ายการตลาดหลายรูปแบบ และฝ่ายบริการที่มากขึ้นในองค์กร ให้สามารถแข่งขันในธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเล ทางอากาศ และดำเนินพิธีการกรมศุลกากร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ตรงตามเป้าหมายของบริษัทฯ

Your Complete Global Logistic Solution