บริการคลังสินค้าและบรรจุภัณฑ์

บริการคลังสินค้าและบรรจุภัณฑ์

เรามีบริการคลังสินค้าสำหรับจัดเก็บสินค้า หรือฝากสินค้าทุกประเภทเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสินค้าก่อนนำเข้าสู่การผลิต อีกทั้งยังตอบสนองความต้องการของทุกธุรกิจด้วยบริการบรรจุภัณฑ์หรือบรรจุหีบห่อสำหรับสินค้าเพื่อรักษาความปลอดภัยของสินค้านั้นๆ