สงครามรัสเซีย-ยูเครน กับผลกระทบต่อ Logistics โลกและอุตสาหกรรมในประเทศไทย